Algemeen

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden. Dianafotografie behoudt het recht de algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen. De meest recente algemene voorwaarden zijn op de website te vinden.

Aansprakelijkheid

De fotografe kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt voor, tijdens en na de fotoshoot.

Tarieven en afspraken

De fotografe behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

De fotoshoot

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. Het kiezen van een locatie gaat in overleg tussen klant en fotografe. Dit kan in mijn thuisstudio zijn of een buitenlocatie.

Binnen Almere zijn de reiskosten inbegrepen, buiten Almere bedraagt de reiskosten € 0,25 per kilometer.

Buitenlocatie

In geval van slecht weer (regen, onweer en/of storm) geldt er een slecht-weer garantie. De fotoshoot wordt dan kosteloos verplaatst.

​Annulering

​Mocht de klant willen annuleren dan kan dit via info@dianafotografie.nl of via 06-21965212. Annulering moet 48 uur voor de shoot hebben plaatsgevonden. Indien dit niet het geval is dan wordt de volledige shoot in rekening gebracht.

Betaling en levering

Betaling van de shootprijs geschiedt middels een factuur vooraf de fotoshoot. De datum en tijdstip staat dan definitief vast.

Via een online galerie kan de klant foto's uitkiezen. Op de foto's zit een watermerk en zijn alleen nog via Lightroom bewerkt. Nadat de klant de keuze heeft doorgegeven worden deze foto's verder bewerkt in Photoshop en zonder watermerk afgeleverd. De klant ontvangt na de gemaakte keuze van het aantal foto's en/of producten wederom een factuur. Na ontvangst van de betaling ontvangt de klant uiterlijk binnen 30 dagen de fotoprints en/of producten.

Er worden geen onbewerkte originele foto's geleverd!

Bewaartermijn van foto's

Geleverde foto's worden maximaal 2 weken bewaard. Zorg er altijd voor dat je een back-up maakt van je geleverde bestanden, bijvoorbeeld op een externe schijf. Dianafotografie is niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte bestanden. Na 2 weken verwijderd de fotografe de gemaakte foto's. Zo blijft uw privacy gewaarborgd. 

Klachten

Bij klachten kan er contact met de fotografe worden opgenomen via info@dianafotografie.nl en wordt bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.

Auteursrecht

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om alle gemaakte foto's te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals portfolio, website, nieuwsbrief, sociale media, eigen gebruik, voor publicatie in een (online) magazine en eventuele toekomstige activiteiten. Wil de klant voor een specifieke foto geen toestemming geven, dan kan dit overlegd worden met de fotografe via info@dianafotografie.nl.

De fotografe blijft ten alle tijden de eigenaar van alle foto's. De klant dient altijd de naamsvermelding dianafotografie.nl te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. Het bewerken van de foto's door de klant zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden. Het is voor de klant niet toegestaan om foto's door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming. 

Het portret van de geportretteerde is een interpretatie van de fotograaf en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet gehonoreerd. Ook achteraf vragen om bepaalde foto's nog bij te werken zal niet worden gehonoreerd.

Er wordt gewerkt met een gekalibreerde monitor, dus met zuivere kleuren. Het kan zijn dat uw laptop, computer etc andere kleuren vertoont, omdat niet alle apparaten automatisch zijn gekalibreerd. Ook bij het zelf laten printen kan een print dus een andere kleur bevatten dan wanneer dit door een professionele fotolab wordt geprint. Dianafotografie is niet verantwoordelijk voor afwijkende kleuren.

Voorwaarden met betrekking tot privacy & persoonsgegevens

Dianafotografie zal nimmer persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, emailadres) van klanten openbaar maken of doorgeven aan derden.